Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 CTQ Driver Tree - Critical To Quality Driver Tree

CTQ står för Critical To Quality och har som syfte att specifisera vilka faktorer som är kritiska för ett projekts framgång eller kvalitet (därav CTQ).

 

Utgångspukten för ett CTQ Driver Tree är det behov (Need) som identifierats i problembeskrivningen. Genom att intervjua kunderna (som identifierats I SIPOC) kan man sedan specificera vad kunden anser är viktigt (Drivers). Dessa ”översätts” sedan till något som är mätbart och det är detta som är CTQ.  Därefter identifieras ett mätetal samt mål för respektive CTQ. Man kan även specificera en prioritering av CTQ:er redan i CTQ-trädet (se bild nedan).

 

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.