Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


Rekommenderade böcker

 

Lean Six Sigma Pocket Toolbook

Författare: Michael L. George, John Maxey, David T. Rowlands, Michael George, David Rowlands, Mark Price

 

Lean Six Sigma Pocket Toolbook är en bok som kort och koncist går igenom Lean Six Sigma. Rakt på, inte en massa utfyllnadstext. Många check-listor och praktiska tips.

 

The Toyota Way Fieldbook

Författare: Jeffrey Liker och David Meier

Denna bok är ett måste för dig som vill få en djupare förståelse för Lean tillsammans med praktiska exempel och tillämpningar. 

 

 

 


Följ länken nedan och lär dig mer om Six Sigma.