Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 Vad är Cause and Effect Matrix?


Cause and Effect Matrix (ofta skrivet C&E Matrix) betyder på svenska Orsaks Verkan Matris och är en kvantitativ metod för att prioritera vilka faktorer som man bör fokusera på.

Försteget till en C&E Matrix är en processkartläggning, där man identifierat alla väsentliga inputs och outputs till respektive processteg.

1. Placera outputs högst upp i matrisen och ge dom en vikt (tex 1 till 10).
2. Placera alla inputs från respektive processsteg till vänster i matrisen.
3. Gå därefter igenom matrisen och sätt en vikt på hur korrelerade varje input och output är, dvs hur stor effekt har varje input på respektive output. (1 till 10).
4. Multiplicera korrelationen med vikten i steg 1.
5. Summera varje rad.

Prioritera därefter vilka inputs / Processteg som är viktiga och undersök dessa på djupet genom att göra en mer detaljerad C&E Matrix för dessa eller använda sig av FMEA.

 

C&E Matrix - Cause and Effect Matrix och Lean Six Sigma, Sex Sigma

 

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.