Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


Vad är DOE?

DOE står för Design of Experiment och kallas på svenska för försöksplanering och kan användas när man effektivt vill ta fram sambandet mellan sina input-variabler (x) och output-variabler (y). Enkelt uttryckt hjälper DOE till att bestämma hur många försök som behövs och vilka inställningar man ska ha på sina input-variabler.

För att lyckas med ett DOE är det viktigt att planera ordentligt och att gå metodiskt tillväga. Man brukar börja med en mindre försök, en såkallad Screening, där de viktigaste sambanden undersökt. Därefter kan försöken byggas ut till exempelvis ett full factorial försök, där linjära samband kan bestämmas. Om man misstänker att sambanden inte är linjära kan det vara nödvändigt att göra en Response Surface Design, som kräver fler försökspunkter.  

 

 

 DOE - Design of Experiment eller försöksplanering och Lean Six Sigma, Sex Sigma

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.