Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


DSM - Design Structure Matrix

DSM är ett verktyg som kan användas i bland annat utvecklingsprojekt för att visualisera beroendet mellan olika aktiviteter. Detta gör det möjligt att optimera i vilken ordning olika aktiviteter ska ske.

 

Metodiken började utvecklas under 70- och 80-talet, men blev känd på bred front efter att MIT började forska i ämnet.

 

Det finns flera olika varianter på DSM, där de enklare bygger på att endast hitta sambanden mellan olika aktiviteter och optimera utifrån detta till mer avancerade varianter, där även mer information såsom sannolikhet till iteration och tidsåtgång uppskattas.

 

Nedan beskrivs en av de enklare varianterna:

 

Identifying Loops by Path Searching (källa: www.dsmweb.org)

 

Iteration 1:

Aktiviteter radas upp från i första kolumnen samt första raden. Ett kryss innebär att input (tex information) behövs för att utföra en aktivitet.

 

Kryss under diagonalen:

Kolumn A, rad C innebär att C behöver input från A. Eftersom C ligger efter A i aktivitetssekvensen innebär detta inget större problem för projektet.

 

Kryss över diagonalen:

Kolumn C, rad A innebär en iterativ process (A och C itereras). A behöver då information från C. Detta kan innebära ett ledtidsproblem om det sker många gånger (många iterationer).

 

Iteration 2:

Man börjar med att identifiera rader utan kryss. Detta innebär att aktiviteten inte är beroende av något input och läggs därför i början av aktivitetslistan.

 

Iteration 3:

Kolumner utan kryss identifieras. Dessa aktiviteter ger inget output till efterföljande steg, varför de kan placeras sist i en aktivitetslista.

 

DSM - Design Structure Matrix example of path finding  

 

Iteration 4:

När alla tomma rader har placerats i början och alla tomma kolumner i slutet av aktivitetslistan övergår man till att identifiera loopar. I exemplet existerar en loop mellan A och C (A ger input till C, C ger vid iteration input till A). Dessa aktiviteter grupperas till en aktivitet (i exemplet kallat AC).

 

 

Iteration 5 och 6:

Tomma rader och kolumner identifieras och hanteras på samma sätt som tidigare (iteration 2 och 3).

 

 

Iteration 7:

Processen är optimerad.

 

 

Mer läsning samt en rad användbara verktyg hittar du här:

www.dsmweb.org

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.