Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 Vad är ett Ishikawa Diagram?

Ishikawa Diagram kallas på svenska orsak- och verkandiagram (Cause and Effect Diagram) eller fiskbensdiagram. Ett Ishikawadiagram är ett enkelt och effektivt hjälpmedel för att bryta ned problem.

Utgångspunkten för ett Ishikawadiagram kan t.ex. vara ett väl definierat problem. Problemet kan därefter brytas ned i ”underproblem”. Ett vanligt tillvägagångssätt är att man utgår från de klassiska 6M. Dessa är Machines, Materials, Methods, Measurements, Mother Nature (omgivning) och Man. För varje underproblem kan man sedan brainstorma fram orsaker till problemet (se exempel nedan).

 

 

Ishikawa Diagram, Cause and Effect Diagram, Fiskbensdiagram, Fishbone Diagram

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.