Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 Vad är SMED?


SMED står för Single Minute Exchange of Dies (En-minuts byte av verktyg) och är en metod som används inom Lean för att reducera set-up tider. Metoden utvecklades under 50- och 60-talet av japanen Shigeo Shingo på Mazda, Mitsubishi och Toyota. Han utvecklade metoden i pressverkstaden, där verktyg med en vikt på flera ton tog timmar eller dagar att byta ut. Han lyckades få ned tiden till under tio minuter. Observera att namnet är något missvisande. Hans mål var inte att nå en set-up under minuten, utan en-siffrig ställtid (dvs 1 9 minuter).

I SMED används uttrycken Intern och Extern ställtid. Intern ställtid är saker som MÅSTE utföras när maskinen står till (t.ex. koppla bort hydraulslangar). Extern ställtid är saker som kan göras innan och efter maskinen stoppas. Typisk extern ställtid är: att hämta nya produktionsorder, att hämta verktyg, att hämta material.

Metoden kan kort beskrivas i fem steg:
1. Observera processen, videofilma gärna för att upptäcka detaljer.
2. Separera de sk. Interna och Externa aktiviteterna (se nedan)
3. Gör om Interna aktiviteter till Externa aktiviteter.
4. Standardisera och dokumentera den nya processen.

Genom att jobba intensivt med SMED och iterera processen kan ofta ställtidsreduktioner på 80% uppnås.

Men för att ställtidsreduktion ska få verkan krävs stort engangemang från ledning och personal. Det räcker inte med att man jobbar med enskilda maskiner, utan man måste jobba långsiktigt med samtliga maskiner – framför allt flaskhalsmaskinerna – för att vara framgångsrik.

Om man går in på detaljerna så förespråkar SMED-utövare filmning av processen, användande av post-it lappar för att snabbt och effektivt undersöka processen samt diverse snabbkopplingar för att få ned intern ställtid.

 

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.