Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


VMEA - Variation Mode and Effect Analysis

VMEA står för Variation Mode and Effect Analysis. Till skillnad från FMEA, som fokuserar på regelrätta fel, så är VMEA inriktat på att uppskatta effekten av variation i tex produktionsprocesser eller i slitage.

 

VMEA hjälper användaren att bättre förstå vad variationen får för effekt på viktiga produktkaraktäristika och gör det möjligt att i ett tidigt skede motverka detta med hjälp av robust design.

 

Tillvägagångssätt:

1. Inledningsvis bryts övergripande produktkaraktäristika (KPC) ned i underkomponenter (Sub-KPC). Därefter identifieras vilka brusfaktorer (NF) som kan påverka respektive Sub-KPC. 

2.  Därefter uppskattas hur mycket respektive Sub-KPC påverkar KPC samt hur NF påverkar respektive Sub-KPC.

3. Därefter uppskattas hur mycket NF varierar.

4. Resultatet sammanställs och analyseras.

 

 

 

 

Om du vill fördjupa dig ytterligare i VMEA så rekommenderar jag följande läsning:

 

Quality and Reliability Engineering International: Volume 22, Issue 8 (December 2006)

Författare: Per Johansson, Alexander Chakhunashvili, Stefano Barone, Bo Bergman
 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.