Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


VoC - Voice of the Customer

Syftet med VoC är att avgöra vilka produkter eller tjänster som projektet ska fokusera på och leverera samt att göra projektets framgång mätbart.

 

Utgångspunkten för VoC är de kunder som identifierats i SIPOC. Genom intervjuer kan sedan kundernas önskemål undersökas och sammanställas. Vanliga redskap för detta är släktskapsdiagram (eng. Affinity Diagram) samt Kano modellen. Med hjälp av ett CTQ Driver Tree kan sedan behoven översättas till mätetal. Ett naturligt nästa steg blir därefter att mäta hur dagens processer fungerar med avseende på dessa mätetal.

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.