Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 Vad är en DFMEA?

DFMEA står för Design FMEA (K-FMEA) och används för att identifiera risker i en konstruktion. Till skillnad mot PFMEA, där man studerar olika processteg, utgår man i en DFMEA från de olika komponenterna (eller sub-funktionerna) i en design och uppskattar fel och risker för dessa. Svårigheten i en DFMEA är att hålla dom på rätt nivå. Målet är att uppskatta risker på en så detaljerad nivå som möjligt utan att missa de risker som beror på samverkan mellan olika komponenter (som ligger på en högre nivå).

Ovanstående problem har hanterats olika i olika delar av världen. Japanerna eller mer specifikt Toyota har som angripssätt att använda 5 why för att borra sig ned till grundorsaken. På den Amerikanska marknaden läggs i stället mycket energi på att sätta siffror på Effect, Occurance och Detection (se FMEA). Den senare tekniken ställer stora krav på att fastställa hur poängen för dessa tre variabler ska uppskattas.

En svårighet DFMEA på komplexa produkter är att administrera den stora mängden av riskanalyser. En rad mjukvaror finns att tillgå på marknaden, såsom tex APIS (se www.apis.de), som är en tysk programvara som används inom en mängd olika branscher. För enklare produkter duger dock Excel.  

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.