Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 FMEA - Failure Mode and Effect Analysis

FMEA är ett verktyg som gör det möjligt att i ett tidigt skede identifiera risker med tex ett projekt, en process eller en produkt. Genom att sätta olika vikter på de olika riskerna blir det även möjligt att sätta ett prioriteringsnummer, sk Risk Priority Number (RPN), på varje risk. Åtgärder kan sedan fokuseras på att lösa de högst rankade riskerna.

 

Metod för Process-FMEA:

1.       Identifiera de olika processtegen.

2.       Brainstorma risker eller fel som kan uppstå i respektive processteg.

3.       Uppskatta effekten av felet (skala 1-10, där 10 är mycket allvarligt)

4.       Uppskatta hur ofta felet förekommer, sk Occurance (skala 1-10)

5.       Kan felet förebyggas innan det uppstår (skala 1-10, där 10 är ”Ej möjligt”)

6.       Räkna ut RPN = Effekt * Förekommst * Möjlighet att förebygga

7.       Åtgärda risker med hög RPN och iterera till inga väsentliga risker återstår.

 

 

Se även DFMEA - Design FMEA eller Konstruktions FMEA.

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.