Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 DMAIC

DMAIC står för Design, Measure, Analyze, Improve och Control och är en av de vanligaste problemlösningsprocesserna inom Six Sigma. DMAIC lämpar sig väl för problem i processer som ofta upprepas.

Nedan förklaras respektive processsteg lite närmare:

Define

Syftet med denna fas är att tydligt definiera vad problemet är och hur det kan kvantifieras.

Measure

I denna fas mäts hur processen fungerar i dagsläget.

Analyze

Syftet med analyze är att svara på frågan vad som påverkar defekten och därmed också varför defekten uppstår.

Improve

När nuläget är kartlagt i measre och orsakerna är identifierade i analyze går man vidare med att ta fram förbättringar i improve.

Control

Syftet med control är att ta fram verktyg för att övervaka att förbättringarna förblir och att defekten inte återuppstår.

 Följ länken och lär dig mer om Six Sigma.