Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 


SIPOC

SIPOC står för Supplier, Input, Process, Output och Custumer. En SIPOC används inom Six Sigma i vid definiering av projektet med främsta syfte att identifiera processen och kunderna till processen. I en SIPOC är det även viktigt att fastställa start och slut på processen.


 Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.