Six-Sigma.se © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 Vad är Process Door?

Process Door (Processdörren) kan användas in Analyze-fasen inom Six Sigma för processer där det inte finns tillgång till så mycket data och det inte finns möjligheter att samla in ny data. Detta kan t.ex. vara fallet vid projekt som tar flera år att genomföra.

Vid användande av Process Door använder man sig istället för data av intensiv och detaljerad processbeskrivning. Men för att projektet inte ska ta allt för lång tid är det viktigt att fokusera på de delar av processen som har störst betydelse för slutresultatet. Genom att använda verktyg som C&E Matrix (Cause and Effect Matrix) kan man stegvis fokusera processkartläggningen.

När den svaga länken i processen har identifierats kan man gå vidare med en process-FMEA för att på ett strukturerat sätt identifiera vad som kan gå fel. De största riskerna bör sedan verifieras genom intervjuer eller, om möjligt, mätningar.

 

 

 

 


Vad är Six Sigma?
Följ länken nedan för att lära dig mer.